Sözün Alıcısı

                                    Her sözün bir alıcısı vardır! Bazıları da vardır her sözün alıcısıdır… Ama en tehlikelisi her sözü alıp her…

S_Ö_Z

Söz-(ler)- verildi…  Çıktı ağızdan ok kadar hızlı ve keskin olmasa  da ulaştığı yerde ok kadar tesir gösterdi… Söz-(ler)- verildi  kullanan…