HAFİFLE

Doğrul !!! Kalbin gibi ,davranışların gibi doğrul !!! Durma iki büklüm . Omuzların erkenden çökmüş kafandakinin ağırlığıyla. Bilirim her tel…