Bizim Oğlan Bina Okur…

      Eğitim sistemimiz tam bir deneme yanılma tahtası olunca vatandaş olarak mutlaka eğitimin bir yanlışından nasibimizi alıyoruz. Ülke eğitim sistemimiz için artık bize daha uygun bizimle yaşayan ve bizi anlatan bir model bulmazsak korkarım olmadı yenisi diye diye yetiştirdiğimiz nesillerin içler acısı hali bizi ve de geleceğimizi zorlayacak.

     Ülkeler için hep daha geçerli daha önce gelen konular ekonomi , güvenlik , barınma ,beslenme ,sağlık vb. olmuş / olmak zorunda kalmış ; ancak , asıl bunların en temelini sağlayan ve güvenilir kılan ilk adımı yani insan eğitimi /öğretimi konusunu geri plana atarak günü kurtarmış olmak kazanç sayılmıştır. Yanıldığımız ise bu göze küçük görünen ayrıntının ,ufku daha açık bir insan /millet /devlet için tam manasıyla bir kar olamayacağıdır.

    Kendimi bildim bileli eğitimin içindeyim gerek faydalanan !,gerek faydalandıran! olmak üzere eğitim yaşamımın bir yerinde oldu hep. Ancak büyüyüp bazı yaşananları daha iyi anlamak , ülkeme ,milletime daha faydalı nasıl olurumun gayretine girmek beni eğitim ile ilgili çokça kafa yormaya itti . Sorunlar sürekli ötelenip , hep bugünü nasıl kurtarırız mantığıyla bakıldığı sürece bu iş daha çok emekleri zayi eder kanaatindeyim.

     Bugün ne velinin,ne öğrencinin ,ne öğretmenin ne de devletin memnun kaldığı bir eğitimden söz edememiş olmak ülkemiz ve geleceğimiz adına büyük bir kayıp. İnsanlar olarak hep başkalarının bu konudaki yanlışını görmemiz bunu ortaya çıkarmak ,bunu dile getirmek için çırpınışımız da bizi yetiştiren eğitim sistemimizin yanlışlık ortalamasının en iyi verisi değil mi zaten!!! Devlet suçluyu belirlemiş az çalışıp çok yatan öğretmen! , öğrenci suçluyu belirlemiş, çok ödev veren öğretmen ,ve sınav sistemini değiştiren devlet!, veli suçluyu belirlemiş , devletin sistemi, öğretmenin yetersizliği!, öğretmen suçluyu belirlemiş , devletin sürekli sistem değiştirmesi,velinin tutumu ,öğrencinin haytalığı! Herkes kendi penceresinin manzarasına yoğunlaşmış ve herkes o manzarayı resmetsin istiyor… Üstelik kimse meseleyi kalıcı çözmeye değil onu etkileyen kısmını halletmeye! çalışıyor kendince… Bu bile bir sıkıntının geçmişinde yatan sıkıntıyı göstermeye yeterli aslında… Biz toplum olarak ne zamandır çuvaldızı başkasına batırmaya başladık işte o vakit eğitim için yanlış yollar belirlemeye başladık… Üstelik herkes her konunun ehli oldu ,herkes herkesten bilgili ve daha tecrübeli sandı kendini ,eğitim eğitim olmaktan çıktı … Herkes birilerinden şüphelenmeye devam edeceği yerde kendine düşen payı bilip onunla ilgilense, sorunun çözümünde pay almış olacak zaten.

    Eğitim çok derin ve çok uzun vadeli bir süreçken ülkemde bu hızlı değişen bir konumda olması eğitimin ana mantığına ters iken bizlerin bundan meyveler beklememiz çok anlamsız… Anne-baba okul öncesi dönemde ,öğretmen okul döneminde, çevre ve devlet ise her vakit eğitimin hem vericisi hem alıcısı olmalıdırlar…

   Eğitim bir paylaşımdır , sanıldığı gibi bir şıklı seçmeler bütünü değildir! Birey var olduğu sürece var olacak bir olgudur… Önce insana ve varlığa bakışımıza ,Dünyaya bakışımıza değinmeli ,sonra eğitime… Önce “ben” demeyi bırakıp önce “sen ve o” demeliyiz eğitimi doğru yorumlamak için… Devlet vatandaşı cahil, vatandaş devleti “öteki “ olarak görmemeli ; eğitim de ötekilerin eğitimi olmamalı… Eğitim milletin yaşayışını ,algılarını,yaşam kaynağını ortaya çıkarmalı ve bunların hepsine çözüm olmalı…Bunları sağlayacak bir eğitimi de bunları hissederek planlayan ve uygulayan bir sistem getirebilir ancak… Şura model alınsın burayı deneyelim değil ; özümüzü ,kültürel ve toplumsal dinamiğimizi ,isteklerimizi ,hayallerimizi bilip ,tanıyıp bunu eğitime yansıtmalıyız .

     İnanmadığını yaşayamazsın , yaşamadığını ise anlatıp öğretemezsin!!! Eğitim bir hissetme,anlama ,yorumlama ve olduğunu sunma halidir… Eğitim bir değerler bütünüdür, senin olan senin ait olduğun ve sana ait olanın alış-verişidir. Ahlaki ve insani hissediştir…

   Yoksa yıllardır yaptığımız gibi eğitim “ bizim oğlan bina okur ,döner döner gene okur” sözünün ötesine geçip ,özünü ve gücünü gösteremez…

fikirperisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir